43. Tại Sao Tớ Sử Dụng URL Độc Lập Cho Blog

Trong bài viết này tớ muốn chia sẻ rộng hơn, kĩ hơn trong vấn đề permalink, không chỉ giới hạn ở link của từng bài viết mà là cả hệ thống link (url) của toàn bộ blog. Dưới đây tớ sẽ bàn về những lợi ích của việc sử dụng cấu trúc url ngắn gọn (dựa vào cảm nghĩ, đánh giá cá nhân trong quá trình sử dụng) + hướng dẫn cách làm dành cho những bạn quan tâm.

Continue Reading
error: