52. Social Media Decluttering // Phần 2

Phần 2 là những chia sẻ của cá nhân tớ trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như tiêu thụ thông tin trên internet. “Creation over consumption, tạo ra 1 content có giá trị, được mình đặt tâm trí nghiêm túc vào đó làm tớ thấy thỏa mãn hơn rất nhiều so với việc tiêu thụ thụ động những thứ có sẵn trên internet như trước kia.” – 34. Monotasking

Continue Reading

51. Social Media Decluttering // Phần 1

Tiếp tục chuỗi bài trong project Becoming A Minimalist, bài viết này là ghi chép của tớ về quá trình declutter việc sử dụng mạng xã hội và tiêu thụ thông tin truyền thông (media) trong gần 2 năm vừa qua. Phần 1 của bài viết chia sẻ những suy nghĩ/ động lực của tớ cho việc detox 1 mảng lớn như thế này. Phần 2 sẽ là quá trình dọn dẹp cụ thể của tớ.

Continue Reading
error: