47. Hướng Dẫn Sử Dụng Ngôn Ngữ Markdown – Markdown Syntax // Phần 2

Do đã hẹn trong Giới Thiệu Ngôn Ngữ Markdown (Phần 1), hôm nay tớ sẽ viết nốt phần 2, hướng dẫn nhanh cách sử dụng Markdown trong việc soạn thảo. Một khi đã quen tay rồi thì đảm bảo cảm giác gõ bài từ A – Z, trình bày gọn gàng đẹp đẽ mà chỉ cần lướt tay trên keyboard, ko cần xài chuột hay tool bar là cực kì sành điệu luôn ???

Continue Reading

46. Giới Thiệu Ngôn Ngữ Markdown // Phần 1

Giới thiệu ngôn ngữ văn bản (markup language) Markdown – ngôn ngữ viết chính mà tớ sử dụng cùng với ứng dụng Byword. Thay thế cho khung soạn thảo cổ điển và khắc phục nhược điểm phức tạp của HTML trong soạn thảo cơ bản, Markup là ngôn ngữ mà tớ hi vọng sẽ được nhiều người dùng phổ thông biết đến và sử dụng hơn ?

Continue Reading
error: