58. Bàn Về Gmail Và Quyền Riêng Tư Trong Việc Sử Dụng Email // Phần 1

Thời gian gần đây tớ bắt đầu quan tâm hơn về quyền riêng tư cũng như dần thay đổi nhận thức về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Bài viết giải thích lựa chọn ngưng sử dụng dịch vụ cung cấp Email của Google và những cân nhắc xoay quanh vấn đề quyền thông tin/ dữ liệu cá nhân trong thời đại Internet hiện nay.

Continue Reading
error: