42. GOODBYE, 2NE1!

Lời tự sự gửi tới một mảnh thanh xuân, 2NE1. Cảm ơn 2NE1, cảm ơn Bom, Dara, CL, Minzy, cảm ơn mọi người đã trở thành một mảnh thanh xuân của tớ, mảnh thanh xuân thần khiết nhất, không bị pha lẫn với bất kỳ mỗi bận tâm nào khác ngoài âm nhạc.

Continue Reading
error: