51. Social Media Decluttering // Phần 1

Tiếp tục chuỗi bài trong project Becoming A Minimalist, bài viết này là ghi chép của tớ về quá trình declutter việc sử dụng mạng xã hội và tiêu thụ thông tin truyền thông (media) trong gần 2 năm vừa qua. Phần 1 của bài viết chia sẻ những suy nghĩ/ động lực của tớ cho việc detox 1 mảng lớn như thế này. Phần 2 sẽ là quá trình dọn dẹp cụ thể của tớ.

Continue Reading
error: