16. The Danish Girl

Review nhanh của Ka về bộ phim Danish Girl. Có hẳn là bom xịt sau khi được kì vọng quá nhiều? “It doesn’t matter what I wear, ’cause when I dream, they’re Lili’s dreams”.

Continue Reading
error: