28. Kindle

Một chia sẻ “ngược tâm” của người không thích Kindle Paperwhite bằng bản cũ nhưng rút cục vẫn mua =)) Cảm nghĩ và so sánh giữa 2 thiết bị và lời khuyên khi mua Kindle.

Continue Reading
error: