0. Our Very First Post

Hôm nay coi như ngày sinh nhật của Shameless Monsters, vì cho dù cũng đã cao su lên kế hoạch 1 thời gian rất lâu trước đây, rút cục đến tận ngày hôm nay mới mò vào sửa sang theme cho ra dáng hình hài 1 cái blog :-). Ngồi đặt mấy cái categories, phân vân không biết sẽ viết những gì, sắp xếp như thế nào. Rõ ràng là, chẳng có nhiều kì vọng hay mục tiêu cụ thể để nói ra ngay trong note đầu tiên trên 1 cái blog mới toe.

-N-

You may also like

error:
%d bloggers like this: